Drukuj

Biało czerwona flaga i głodło Polski - orzełe w koronie

Gmina Raba Wyżna podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim na realizację zadania pn.: „Budowa przejścia dla pieszych w obszarze oddziaływania w km od 0+100 do 0+301 (w tym przejście dla pieszych w km 0+217,3 do 0+223,3) w miejscowości Raba Wyżna, Gmina Raba Wyżna”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania zostanie wykonana inwestycja w postaci progu zwalniającego z wyznaczonym przejściem dla pieszych, wykonaniem oświetlenia oraz oznakowaniem pionowym i poziomym. Celem w/w zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych.  Inwestycja ta pozwoli mieszkańcom, a także przyjezdnym sprawnie i bezpiecznie dotrzeć do kluczowych instytucji służących zaspokajaniu potrzeb. Całkowita wartość inwestycji: 153 750,00 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  62 061,00  zł.


Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Odsłony: 171