QR Icon

Flaga i Godło Polski

Gmina Raba Wyżna zakończyła realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 364087k „Pałaszówka” na odcinku w km 0+000-0+020,25 poprzez przebudowę mostu na potoku Rokicianka w miejscowości Rokiciny Podhalańskie”, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach zadania wykonana została inwestycja w postaci przebudowy mostu na potoku Rokicianka. Celem w/w zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Inwestycja ta pozwoli mieszkańcom, a także przyjezdnym sprawnie i bezpiecznie dotrzeć do kluczowych instytucji służących zaspakajaniu potrzeb.
Całkowita wartość inwestycji: 1 867 233,94 zł w tym dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  886 971,00 zł.

Most w Rokicinach Podhalańskich

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647