QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rabie Wyżnej składają

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA wszystkim ludziom dobrej woli  a szczególnie:
Dyrekcji Zespołu Szkół w Skawie
oraz
Nauczycielom, Uczniom i Wszystkim Osobom,
które wzięły udział w Wielkanocnej Zbiórce Żywności.
Zebrane artykuły spożywcze
zostały przekazane rodzinom znajdującym
się w trudnej sytuacji materialno-bytowej
z terenu gminy Raba Wyżna.

BARDZO DZIĘKUJEMY


Danuta Lemiszka       

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647