QR Icon


Stowarzyszenie Oświatowe ECHO w Rabie Wyżnej ogłasza VII edycję Programu Stypendiów Pomostowych.

 

W roku akademickim 2014/2015 planujemy przyznanie 4 stypendiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Maturzysto, ten program jest dla Ciebie, jeżeli spełnisz następujące warunki: pochodzisz z Gminy Raba Wyżna.
Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
a ponadto:
ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2014 r. i jesteś maturzystą z 2014 roku,
zostałeś przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych,
pochodzisz z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.176 zł netto, lub 1.344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
osiągnąłeś dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm, posiadasz rekomendację Stowarzyszenia Oświatowego ECHO w Rabie Wyżnej.
Stowarzyszenie Oświatowe ECHO po raz siódmy  bierze udział w Programie Stypendiów Pomostowych organizowanym i administrowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Stowarzyszenie Oświatowe ECHO uczestniczy w Programie w ramach  II segmentu.
Każdy, kto zechce ubiegać się o  stypendium powinien zapoznać się z programem, wypełnić na  stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi  II segment :  www.fep.lodz.pl lub www.stypendia-pomostowe.pl wniosek on-line.
Formularze wniosku są aktywne od 1 lipca 2014 r.
Przed przystąpieniem do składania wniosku on-line należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 – segment II, następnie przygotować dokumenty, które będą potrzebne do prawidłowego wypełnienia wniosku:
kserokopię świadectwa dojrzałości potwierdzoną za zgodność z oryginałem (sam oblicz punkty z matury stosując algorytm),
kserokopię zaświadczenia o przyjęciu na studia,
dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodów netto Twojej rodziny w czerwcu br. (np. zaświadczenia z zakładu pracy, z urzędu gminy o wielkości gosp. rolnego, odcinki rent/emerytur),
dokument potwierdzający otrzymanie rekomendacji organizacji lokalnej
Termin składania wniosku on-line upływa 18 sierpnia 2014 r.
Wydrukowany z systemu wniosek, należy podpisać i wraz z wyżej wymienionymi dokumentami złożyć  do Stowarzyszenia Oświatowego ECHO w Rabie Wyżnej.
 w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego).
W dniach 28 i 30 lipca 2014r.w godzinach od 14:00 do 15:00 w Domu Parafialnym w Rabie Wyżnej członkowie  Stowarzyszenia będzie udzielać rekomendacji, natomiast 22 sierpnia 2014 będą przyjmować wypełnione wnioski. (to samo miejsce i godziny)

Telefon do kontaktu 604-321-491

Prezes SO Echo
mgr Jolanta Urbaniak

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647