QR Icon

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna prowadzonego na podstawie zarządzenia nr 9/2017 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 7 lutego 2017 roku.

Wyniki Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie Gminy Raba Wyżna.
1. Wykaz nazwy zadania publicznego, oferentów oraz wysokość przyznanych środków publicznych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Realizacja zadania publicznego zostanie potwierdzone stosowną umową określającą zasady i zakres wykonania zadania publicznego.

Szczegółowe informacje w BIP Urzędu Gminy Raba Wyżna: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r.

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647