QR Icon

W dniu 25.11.2012 r. odbyła się zbiórka publiczna z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktyczno-wychowawczych pod nazwą „Emaus” w Rabie Wyżnej

(numer pozwolenia wydanego 16.11.2012 r. przez Wójta Gminy Raba Wyżna: Nr 4/ZP/2012).
Do puszek zebrano: 2110,00 zł. (dwa tysiące sto dziesięć złotych 00/100)
Uzyskane podczas zbiórki środki zostały wykorzystane na organizację Mikołajek dla uczestników zajęć profilaktyczno-wychowawczych w kwocie 1200 zł (tysiąc dwieście złotych 00/100). Pozostała kwota w wysokości 910 zł (dziewięćset dziesięć zł. 00/100) zasiliła konto podstawowe Stowarzyszenia Oświatowego "ECHO”.

W dniu 05.12.2012 r. odbyła się zbiórka publiczna z przeznaczeniem na realizację zadań profilaktyczno-wychowawczych pod nazwą „Quo vadis” (w ramach tego samego pozwolenia Wójta Gminy Raba Wyżna).
Do puszek zebrano: 527,00 zł (pięćset dwadzieścia siedem złotych 00/100)
Uzyskane podczas zbiórki środki wpłynęły na konto podstawowe Stowarzyszenia Oświatowego "ECHO”.
Zajęcia w okresie od 01.05.2012 do 31.11.2012 odbywały się dzięki realizacji zadania publicznego powierzonego i współfinansowanego ze środków Gminy Raba Wyżna.


Prezes SO „ECHO”
mgr Edyta Dziechciowska

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647