QR Icon

Od 2007r Stowarzyszenie Oświatowe ECHO w Rabie Wyżnej bierze udział w ogólnopolskim Programie Stypendiów Pomostowych administrowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości z Łodzi.

W ramach tego programu wspieramy finansowo studentów I-go roku dziennych studiów magisterskich pochodzących z naszej gminy.
Do tej pory przyznaliśmy 25 stypendiów na łączną sumę 111 800,00 z czego udział własny Stowarzyszenia to 9350,00zł,( 9 % ) pozostałe fundusze przekazują FEP z Łodzi -75% i Fundacja Wspomagania Wsi z Warszawy- 16%. Udało się nam więc pozyskać dla naszej młodzieży kwotę 102 450,00.

Nasi stypendyści pochodzą z siedmiu miejscowości naszej gminy. Studiują w Krakowie na: AGH, Uniwersytecie Jagiellońskim, Politechnice Krakowskiej, Uniwersytecie  Pedagogicznym, Uniwersytecie Rolniczym oraz  Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Uniwersytecie Łódzkim.

Z przykrością informujemy, że na nadchodzący rok akademicki tj. 2013/2014  Stowarzyszenie Oświatowe ECHO zmuszone jest zawiesić stypendia z powodu braku środków finansowych.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich którym zleży aby nasza zdolna młodzież pomimo gorszej sytuacji finansowej rodziców mogła się kształcić o wpłaty na konto 61 88150002 0000 0008 5124 0007

z-ca prezesa
Jolanta Urbaniak

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647