QR Icon

W związku z trwającymi pracami nad aktualizacją Bazy Inwentaryzacji Ogrzewania Budynków, Wójt Gminy Raba Wyżna przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą na nieruchomości niezamieszkałej znajdującej się na terenie gminy, również zobowiązany jest do składania ankiet pn. „INWENTARYZACJA ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA”.


Informacja skierowana jest do właścicieli/użytkowników nieruchomości z terenu gminy, którzy:
1) do tej pory nie złożyli wspomnianego dokumentu w Urzędzie Gminy w Rabie Wyżnej,
2) od czasu złożenia ankiety dokonali zmian w zakresie ogrzewania lub termomodernizacji budynku.

Wypełnione formularze można składać:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna,
- pocztą na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna 34-721 Raba Wyżna 41.

Formularze dostępne są w siedzibie Urzędu lub można je pobrać ze strony internetowej Gminy: Ankieta "Inwentaryzacja źródeł ogrzewania"

UWAGA!!! W przypadku niezłożenia ankiet Wójt Gminy Raba Wyżna będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza w celu ustalenia danych dotyczących źródeł ogrzewania, posiadanych odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła itp.) i stopnia przeprowadzonej termomodernizacji budynków.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647