QR Icon

W związku z pismem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Wójt Gminy Raba Wyżna informuje, że w dniu 06.07.2021 r. została uruchomiona możliwość składania wniosków na dofinansowanie w formie dopłat do kredytów bankowych tzw. ścieżka bankowa w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Ogłoszenie w sprawie zostało umieszczone m.in. stronie internetowej WFOŚiGW w Krakowie pod adresem: https://www.wfos.krakow.pl/kredyt-czyste-powietrze-od-6-lipca-w-dwoch-pierwszych-bankach/

Obecnie do współpracy przystąpiły dwa banki: Alior Banko oraz BOŚ Bank. Informacje będą podawane na stronie i na bieżąco aktualizowane (planowane jest przystąpienie 7 banków): https://www.wfos.krakow.pl/czyste-powietrze/sciezka-bankowa/

Aktualna dokumentacja Programowa została umieszczona na stronie internetowej/Portal Beneficjenta w zakładce Wymagana dokumentacja - ścieżka bankowa - obowiązująca dokumentacja, pod adresem: https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja

Zgodnie z przyjętym Procesem, wnioskodawca uda się najpierw do Banku, gdzie ubiega się o kredyt na realizacje przedsięwzięcia, po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej może uzupełnić (w banku) i złożyć (również w banku) wniosek o dotację - dopłatę do kredytu bankowego.

Wszystkich informacji na temat kredytów oraz dopłat do kredytów udzielają Banki w tym informacji na temat warunków finansowych kredytów.


Najważniejsze wprowadzone zmiany w dotacjach (dopłatach do kredytów) to:

  1. skrócenie okresu realizacji inwestycji - do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku,
  2. brak możliwość ponoszenia kosztów przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,
  3. możliwość złożenia tylko 1 wniosku o płatność po zakończeniu prac,
  4. sfinansowanie minimum 95% kosztów z uzyskanego kredytu,
  5. brak możliwość dokonywania korekt/uzupełnień do wniosków,
  6. korespondencja z wnioskodawcą tylko za pośrednictwem e-mail.

UWAGA! Rezygnacja z ubiegania się o kredyt w banku lub rezygnacja z już przyznanego kredytu, jest jednoznaczna z rezygnacją z zawartej umowy w WFOŚiGW.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647