Drukuj

Wójt Gminy Raba Wyżna przypomina PRZEDSIĘBIORCOM I MIESZKAŃCOM gminy, którzy korzystają z kotłów na paliwo stałe nie spełniających wymogów Uchwały nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwała antysmogowa”) o terminach wymiany źródeł ciepła.

NAjważniejsze terminy uchwały antysmogowej dla małopolski

Ponadto Wójt Gminy Raba Wyżna przypomina, że na terenie gminy obowiązuje ustawowy ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na nieruchomościach oraz w piecach domowych.

Palenie śmieci w piecu to wykroczenie!
Do pieca nie wolno wrzucać m. in.:
    • drewna z mebli i ram okiennych oraz jakiegokolwiek malowanego lub impregnowanego drewna;
    • płyt paździerzowych, wiórowych, paneli podłogowych, desek parkietowych, dykt;
    • papy i innych materiałów izolacyjnych;
    • plastiku;
    • odzieży;
    • opon;
    • pianek tapicerskich;
    • papieru z nadrukiem farb kolorowych, wielomateriałowych opakowań i środków higienicznych;
    • zmieszanych odpadów komunalnych.

Nadmiar gałęzi czy suchych liści (tzw. bioodpady) zgodnie z prawem powinno się kompostować, a nie spalać. Mieszkańcy Gminy Raba Wyżna mogą bezpłatnie korzystać z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego w miejscowości Raba Wyżna (więcej informacji w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej).

Rozpalając ogień na działce czy podwórku możemy złamać artykuł 145 Kodeksu wykroczeń stosowany w przypadku „zanieczyszczania lub zaśmiecania miejsc dostępnych dla publiczności”. W przypadku stwierdzenia spalania odpadów w piecach domowych podejmowane są sankcje karne wynikające z artykułu 191 ustawy o odpadach tj. „naruszenie zakazu termicznego przekształcania odpadów w instalacji do tego nie przeznaczonych”. Kara może wynieść nawet 5.000 zł.

Zgodnie z „uchwałą antysmogową” na terenie małopolski (poza Krakowem) jako paliwo mogą być także stosowane:
1) węgiel spełniający wymagania jakościowe, które wprowadziło rozporządzenie Ministra Energii – potwierdzeniem jest CERTYFIKAT JAKOŚCI PALIWA obowiązkowo dołączany przez sprzedawcę do każdego potwierdzenia zakupu(faktura, rachunek);
2) paliwo zawierające biomasę (drewno) o wilgotności mniej niż 20% - powinno być sezonowane co najmniej 2 lata.

Odsłony: 174