QR Icon

Kartka z kalendarza z zaznaczonym terminem składania deklaracji do CEEB

Wójt Gminy Raba Wyżna przypomina mieszkańcom gminy, że do końca czerwca 2022 roku trwa obowiązkowy proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek (mieszkalny i niemieszkalny), który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć przez Internet (https://ceeb.gov.pl/). Osoby nie mające dostępu do Internetu deklarację mogą złożyć osobiście w Urzędzie Gminy właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać listem poleconym. Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Więcej informacji na temat Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz formularze „Deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw” można uzyskać na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.  Deklaracje można pobrać także tutaj.