QR Icon

Informacje i  porady dotyczące zagrożenia powodziowego znajdują się w poradniku.

W sytuacji zagrożenia powodziowego należy śledzić na bieżąco prognozy, komunikaty i ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne wydawane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne.

Infografika dotycząca bezpiecznych zachowań dotyczących powodzi: - nie zbliżaj się do wezbranych rzek, - słuchaj poleceń służb, - przed powodzią: słuchaj komunikatów o zagrożeniu, naładuj telefon, przenieś dokumenty, leki i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku oraz upewnij się, że cała rodzina (zwłaszcza dzieci) wie, co robić w razie powodzi, - w trakcie i po powodzi: odłącz prąd i gaz, zrób zdjęcia zniszczeń – mogą pomóc w uzyskaniu odszkodowania, nie pij wody ze studni, może być skażona, przygotuj się do ewakuacji.

 • Należy  słuchać komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania w lokalnym radiu lub telewizji;
 • Jeśli to możliwe, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy rodziny;
 • Upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie powodzi, ustalić sposoby kontaktowania się, drogi ewakuacji;
 • Naucz członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody;
 • Przenieś wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku;
 • Zadbaj o to, by telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany;
 • Przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości, kosztowności, pieniądze, dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe;
 • Zaopatrz dom w niezbędną ilość żywności o długiej ważności do spożycia, wodę i przygotować odpowiednią odzież, latarki, koce i środki higieniczne;
 • pojazdy z terenu posesji przestaw w niezagrożone powodzią miejsca;
 • Zabezpiecz budynek i przygotuj worki z piaskiem;
 • Przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji, porozmawiaj z sąsiadami o pomocy przy załadunku;
 • Rozważ ewakuację zwierząt zaraz po ogłoszeniu alarmu powodziowego. Taka ewakuacja jest zawsze dużo trudniejsza niż ewakuacja ludzi i zajmuje dużo czasu. Sprzęt pływający w dyspozycji straży pożarnej i wojska bardzo często nie nadaje się do ewakuacji dużych zwierząt;
 • Paszę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce;
 • Zabezpiecz substancje niebezpieczne – pestycydy, środki owadobójcze, farby, lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne;
 • Zabezpiecz zbiorniki z olejem, paliwem;
 • Jeśli masz sprzęt pływający (pontony, łodzie itp.), utrzymuj go w sprawności i używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia;
 • Przygotuj się do ewakuacji. Pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko: oprócz zagrożenia utonięciem, należy liczyć się z chorobami zakaźnymi, brakiem prądu, wody i kanalizacji; po odmowie ewakuacji otrzymanie niezbędnej pomocy na czas może nie być możliwe.

Materiały

Poradnik "Jak przygotować się na powódź?"
Poradnik​_-​_Jak​_przygotować​_się​_na​_powódź.pdf 0.87MB
Powódź i podtopienia
Powódź​_i​_podtopienia.jpg 0.55MB
Więcej informacji i źródło: Jak postępować podczas powodzi - Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647