QR Icon

Pomoc dla osób fizycznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji  zatwierdził zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

Materiały

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowychzasady​_usuwania​_skutkow​_klesk​_osoby​_fizyczne.DOCX 0.04MB

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych - skanzasady​_usuwania​_skutkow​_klesk​_skan.pdf 3.02MB

Załączniki - zbiorcze listy zasiłków celowych (wersja dostępna)zalaczniki​_listy​_zasilki​_celowe.XLS 0.07MB

Załączniki - zbiorcze listy zasiłków celowych (skan)zalaczniki​_lista​_zasilki​_celowe​_skan.pdf 1.03MB

 

Pomoc dla JST

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowejwytyczne​_dotacje​_celowe​_infrastruktura​_kleska​_zywiolowa.DOCX 0.02MB

Załącznik do wytycznychzałacznik​_do​_wytycznych​_infrastruktura.XLS 0.03MB

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem, przebudową i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej - skanwytyczne​_dotacje​_celowe​_infrastruktura​_kleska​_zywiolowa.PDF 1.90MB

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiegowytyczne​_dotacje​_celowe​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_lub​_erozja​_brzegu​_morskiego.DOCX 0.03MB

Załączniki do wytycznychzałączniki​_do​_wytycznych​_osuwiskowych.XLS 0.05MB

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego - skanwytyczne​_dotacje​_celowe​_ruchy​_osuwiskowe​_ziemi​_lub​_erozja​_brzegu​_morskiego.PDF 2.32MB

Więcej informacji oraz źródło: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Dodatkowe informacje w zakresie USUWANIA SKUTKÓW ZDARZEŃ NOSZĄCYCH ZNAMIONA KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH są dostępne w serwisie: https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=dla_samorzadow

 

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647