QR Icon
>

Informacja dotycząca segregacji odpadów komunalnych - przypomnienie 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy!
Z informacji otrzymanej od podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Raba Wyżna wynika, że mieszkańcy niejednokrotnie popełniają błędy segregując odpady i przygotowując je do odbioru.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon

Na terenie naszej Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie naszej gminy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia.

Czytaj dalej

Drukuj

>

JAK SEGREGOWAĆ ODPADY ZE STYROPIANU

Wśród odpadów ze styropianu możemy wyróżnić ich dwa rodzaje: styropian opakowaniowy i styropian budowlany,

Czytaj dalej

Drukuj

>

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ RABA WYŻNA POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Raba Wyżna informuje:

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ RABA WYŻNA ZA ROK 2021

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647