QR Icon

Od 1 stycznia 2021 roku na terenie gminy Raba Wyżna będą obowiązywać nowe  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienie z tytułu kompostowania bioodpadów  w kompostowniku przydomowym.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 21,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Jednocześnie właściciele nieruchomości, ale tylko zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy będą kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość zwolnienia ustalono w wysokości 1,00zł  miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej informacje o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Zachęcamy zatem, aby osoby które kompostują lub będą kompostować bioodpady nie zwlekały ze złożeniem nowej deklaracji i zrobiły to zaraz po 1 stycznia na nowym wzorze deklaracji, który również będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021r.
Osoby, które nie będą korzystały ze zniżki nie mają obowiązku składać nowej deklaracji - do czasu, kiedy nie nastąpi zmiana innych danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zmiana liczby mieszkańców).
Od 1 stycznia ustalono również stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – będzie ona miała zastosowanie w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku segregowania odpadów. Stawkę ustalono w wysokości 63,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej – pod nr telefonu: 18 26 71 165.
Nowy wzór deklaracji oraz przykład jej wypełnienia w przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, znajdą Państwo również w zakładce „GOSPODARKA ODPADAMI”.


Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647