QR Icon

Przypominamy, że właściciele nieruchomości, ale tylko zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość zwolnienia ustalono w wysokości 1,00zł  miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej informacje o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.
Chcąc skorzystać ze zniżki od miesiąca stycznia należy złożyć nową deklarację najpóźniej do 10 lutego 2021r. Po tym terminie nadal będzie można skorzystać ze zniżki. Właściciele, którzy chcą skorzystać ze zniżki od miesiąca lutego będą mieli czas na złożenie deklaracji do 10 marca itd.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej – pod nr telefonu: 18 26 71 165.
Nowy wzór deklaracji oraz przykład jej wypełnienia w przypadku chęci skorzystania ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, znajdą Państwo w zakładce „GOSPODARKA ODPADAMI”.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647