Drukuj

Przypominamy, że właściciele nieruchomości, ale tylko zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wysokość zwolnienia ustalono w wysokości 1,00zł  miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Więcej informacji tu: Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kompostownik

Odsłony: 1058