Drukuj

Informujemy, że nastąpiła korekta w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w miesiącu listopadzie 2021, dotycząca miejscowości Bielanki i Raby Wyżnej (numery: 2-23, 395, 418-507, 511-608; 612-613). W miesiącu listopadzie odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i tym samym bioodpadów nastąpi w dniu 2 listopada. Zaktualizowany harmonogram znajduje się poniżej oraz w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Odsłony: 893