QR Icon

W grudniu w dniach: 2 (czwartek), 7 (wtorek), 9 (czwartek), 14 (wtorek), 16 (czwartek), 20 (wtorek) odbędzie się zbiórka przeterminowanych farb, klejów, lakierów, pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

We wskazanych dniach odpady te należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Raba Wyżna 256B - Skup Złomu) w godzinach 8.00 – 15.30.
Nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej – tel. 18 26 71 165

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647