Drukuj

W grudniu w dniach: 2 (czwartek), 7 (wtorek), 9 (czwartek), 14 (wtorek), 16 (czwartek), 20 (wtorek) odbędzie się zbiórka przeterminowanych farb, klejów, lakierów, pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

We wskazanych dniach odpady te należy dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (Raba Wyżna 256B - Skup Złomu) w godzinach 8.00 – 15.30.
Nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej – tel. 18 26 71 165

Odsłony: 1293