QR Icon

Od 1 stycznia 2022 roku na terenie gminy Raba Wyżna obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie wynosić 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Jednocześnie wysokość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Raba Wyżna, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, na których zamieszkują mieszkańcy kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosić będzie 2,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie przez właściciela nieruchomości nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zawierającej informacje o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

UWAGA: Właściciele, którzy złożyli w ubiegłym roku deklarację zawierającą informacje o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów, aby korzystać ze zwolnienia – NIE MUSZĄ SKŁADAĆ DEKLARACJI PONOWNIE.

Od 1 stycznia obowiązywać również będzie nowa stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi – będzie ona miała zastosowanie w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości nie będzie wypełniał obowiązku segregowania odpadów. Stawkę ustalono w wysokości 72,00zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rabie Wyżnej – pod nr telefonu: 18 26 71 165.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647