QR Icon

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Raba Wyżna informuje:

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ RABA WYŻNA ZA ROK 2021

Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu i przygotowania do ponownego użycia:

20,30 % (wymagany poziom > 20 %).

Informacja o osiągniętym poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania:

18,10 % (wymagany poziom < 35 %).

Składowanie odpadów komunalnych wykazanych w sprawozdaniu gminnym:

0 % (nie określono poziomu).

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647