QR Icon

Szanowni Mieszkańcy!
Z informacji otrzymanej od podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Raba Wyżna wynika, że mieszkańcy niejednokrotnie popełniają błędy segregując odpady i przygotowując je do odbioru.

Do najczęstszych błędów należą:

 1. Do pojemników/worków z odpadami zmieszanymi trafiają odpady, które winny być gromadzone w workach przeznaczonych na odpady segregowane.
 2. W workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych znajdują się inne odpady takie jak:
  - szkło okienne, zbrojone, porcelana;
  - plastikowe elementy mebli, części samochodów (np. kołpaki);
  - pampersy i inne odpady higieniczne;
  - mokry, zatłuszczony papier;
  - opakowania z zawartością (opakowania nie muszą być czyste, ale muszą być puste);
  - opakowania po chemikaliach, substancjach niebezpiecznych;
  - odpady budowlane (np. płytki ceramiczne, gruz, styropian).
 3. Wrzucanie opakowań bez zgniatania – butelki plastikowe, czy kartony należy zgnieść przed wyrzuceniem, wówczas zajmują zdecydowanie mniej miejsca.
 4. Wystawianie worków, pojemników z odpadami o dowolnej porze dnia.
 5. Wystawianie do odbioru odpadów remontowo-budowlanych - odpady te należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
 6. Użytkowanie pojemników niezgodnie z ich przeznaczeniem, np. wrzucanie ziemi i kamieni lub gorącego popiołu.
 7. Korzystanie z niewłaściwych worków na surowce wtórne.
 8. Podczas odbioru odpadów komunalnych wystawiane są często odpady wielkogabarytowe lub zużyty sprzęt RTV/AGD.
 9. Umieszczanie w pojemnikach odpadów, które powinny być przywożone do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Przypominamy, również że na naszej stronie www.rabawyzna.pl w zakładce „Gospodarka odpadami” znajdą Państwo:
- aktualny harmonogram wywozu odpadów komunalnych;
- informacje dotyczące segregacji odpadów w tym odpadów ze styropianu;
- informację o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- informacje o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych;

W związku z powyższym apelujemy do Państwa o należyte wywiązywanie się z obowiązku segregacji odpadów - leży to w interesie Nas wszystkich, mając bezpośredni wpływ na osiągnięcie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, jak również na koszty odbioru i zagospodarowania odpadów.

Opracował: ZGKiM w Rabie Wyżnej

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647