QR Icon
>

INFORMACJA DOTYCZĄCA POJEMNIKÓW NA ODPADY ZMIESZANE

Od 1 lipca 2019r. w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości nie będą, jak dotychczas wyposażane w pojemnik na odpady zmieszane.  Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady zmieszane oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym spoczywać będzie na właścicielach nieruchomości.  Obowiązek ten wynika z zapisu art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Czytaj dalej

Drukuj

>

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2019

Informujemy, że jest nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych dla terenu Gminy Raba Wyżna od 1 lipca 2019r.

Czytaj dalej

Drukuj

>

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTYCH OPON

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony przywozimy tylko w wyznaczone dni do godz. 9.00.
Na terenie naszej Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon wg następującego harmonogramu:

13 czerwiec 2019r. (czwartek);
Skawa: parking przy Zespole Szkół,
Sieniawa: przy parkingu naprzeciw Szkoły Podstawowej,
Bielanka: plac przy remizie OSP.

14 czerwiec 2019r. (piątek);
Raba Wyżna: parking przy ORLIKU,
Rokiciny Podhalańskie: parking w centrum - obok transformatora (naprzeciwko sklepu),
Bukowina-Osiedle: plac przy remizie OSP,
Harkabuz: plac przy remizie OSP,
Podsarnie: plac przy remizie OSP.

Czytaj dalej

Drukuj

>

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA ZA 2018 ROK

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647