QR Icon
>

INFORMACJA DOTYCZĄCA SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH - PRZYPOMNIENIE !

Szanowni Mieszkańcy!
Z informacji otrzymanej od podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Gminy Raba Wyżna wynika, że mieszkańcy niejednokrotnie popełniają błędy segregując odpady i przygotowując je do odbioru.
Do najczęstszych błędów należą:

Czytaj dalej

Drukuj

>

Korekta w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych dotycząca miejscowości Bielanki i Raby Wyżnej

Informujemy, że nastąpiła korekta w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych w miesiącu listopadzie 2021, dotycząca miejscowości Bielanki i Raby Wyżnej (numery: 2-23, 395, 418-507, 511-608; 612-613). W miesiącu listopadzie odbiór odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i tym samym bioodpadów nastąpi w dniu 2 listopada. Zaktualizowany harmonogram znajduje się poniżej oraz w zakładce „Gospodarka odpadami”.

Drukuj

>

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon w lipcu i sierpniu

UWAGA! - ZMIANA MIEJSC ZBIÓREK – PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA

Na terenie naszej Gminy odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie naszej gminy.

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony można przywozić nie wcześniej niż 1 dzień roboczy przed planowaną zbiórką w godzinach 7.00 – 18.00 oraz w dzień wyznaczonej zbiórki w godzinach 7.00 – 9.00.

UWAGA: Poza wyznaczonymi godzinami nie będzie możliwości pozostawienia odpadów.

Czytaj dalej

Drukuj

>

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – kompostownik

Przypominamy, że właściciele nieruchomości, ale tylko zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, mogą skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647