QR Icon
>

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ RABA WYŻNA POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Raba Wyżna informuje:

POZIOMY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ RABA WYŻNA ZA ROK 2021

Czytaj dalej

Drukuj

>

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raba Wyżna za 2021 rok

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Raba Wyżna za 2021 rok

Czytaj dalej

Drukuj

>

NOWE STAWKI ZA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 1 stycznia 2022 roku na terenie gminy Raba Wyżna obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wynosić będzie wynosić 24,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Czytaj dalej

Drukuj

>

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2022R.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2022 r.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647