QR Icon

W dniu 24.10.2021 na terenie miejscowości Raba Wyżna zostały przeprowadzone ćwiczenia ratowniczo-gaśnicze jednostek OSP zrzeszonych w Zarządzie Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna-Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej.

na zdjęciu widzimy strażaków w trakcie wykonywania ćwiczeń

Tematem ćwiczeń było prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów budynków w trudno dostępnym terenie, prowadzenie działań połączonych: ratowniczych i gaśniczych jednocześnie.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie:

a) koordynacji współdziałania i dowodzenia jednostkami ochrony przeciwpożarowej, na poziomie OSP
b) praktyczne sprawdzenie funkcjonowania systemu ratowniczo – gaśniczego na poziomie gminnym
c) sprawdzenie i doskonalenie systemów łączności w terenie górskim,
d) zapoznanie się z występującymi zagrożeniami oraz z warunkami, możliwościami i zasadami prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w trudnym terenie
e) prowadzenie działań połączonych – ratowniczych i gaśniczych jednocześnie.
f) określenie potrzeb w zakresie sił i środków niezbędnych do realizacji działań ratowniczych w trudnych warunkach.

Uczestnikami ćwiczeń były jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy: Raby Wyżnej i Spytkowic:

OSP w KSRG

- OSP Raba Wyżna
- OSP Spytkowice

OSP z poza KSRG:

- OSP Skawa
- OSP Sieniawa
- OSP Rokiciny Podhalańskie
- OSP Podsarnie
- OSP Bielanka
- OSP Harkabuz

Założenie ćwiczeń – sytuacja ogólna:

W dniu 24.10.2021 roku w doszło do pożaru w kompleksie budynków o zabudowie szeregowej w miejscowości Raba Wyżna, zabudowania niezamieszkałe. Do SKKP w Nowym Targu dociera zgłoszenie o pożarze budynku. Z informacji wynika, że mogą być osoby poszkodowane, zgłaszający słyszał nawoływania o pomoc jednak nie może określić, z jakiego kierunku było słychać nawoływania.

SKKP Nowy Targ dysponuje na miejsce zdarzenia siły i środki OSP;


- miejscową jednostkę OSP Raba Wyżna oraz OSP Bielanka, OSP Podsarnie. Sieniawę.

Z uwagi na działania jednostki OSP Raba Wyżna w innym rejonie gminy dojazd do zdarzenia jest wydłużony.

Podczas dojazdu do miejsca zdarzenia d-ca zastępu OSP Raba Wyżna przekazuje informacje do SKKP „pożarem objęty jest środkowy budynek w zabudowie szeregowej”, „pożar rozwinięty”. Prosi o potwierdzenie zadysponowanych sił i środków. SKKP potwierdza zadysponowanie OSP Raba W, OSP Bielanka, OSP Podsarnie, OSP Sieniawa. Równocześnie na miejsce zdarzenia dojeżdżają dwa zastępy OSP Bielanka i OSP Raba Wyżna, a tuż za nimi OSP Podsarnie.

D-ca zastępu OSP Raba Wyżna po zapoznaniu się z sytuacją przekazuje do SKKP „Siły i środki niewystarczające” SKKP natychmiast dysponuje OSP Spytkowice, OSP Skawa, OSP Harkabuz, OSP Rokiciny Podhalańskie.

D-ca zastępu OSP Raba W na miejscu zastaje następującą sytuację: pożarem objęty jest całkowicie środkowy budynek w zabudowie szeregowej. Pożar przez dach wydostaje się na zewnątrz, panuje duże zadymienie wokół budynku oraz w pozostałych pomieszczeniach. Na miejscu jest zgłaszający, który potwierdza, że słyszał wołanie wzywające pomocy, ale nie umie określić, której dokładnie strony, przypuszcza, że od strony północnej. D-ca OSP Raba, W jako KDR prowadzi rozpoznanie. Po zapoznaniu się z aktualna sytuacją przekazuje informacje do SKKP, organizuje, koordynuje działania gaśnicze oraz ratownicze. Poleca:

- d-cy zastępu Bielanka przygotować rotę w aparatach ODO zbudować pierwsza linie gaśniczą i prowadzić działania gaśnicze od strony południowej.

- d-cy zastępu OSP Podsarnie przygotować rotę w aparatach ODO zbudować drugą linie gaśniczą i prowadzić działania gaśnicze od frontu z ukierunkowaniem na poddasze budynku.

- d-cy OSP Raba Wyżna zbudować trzeci odcinek z linią gaśniczą i prowadzić działania od strony północnej i przy pomocy drabiny prowadzić działania na poddaszu.

- jednocześnie wszystkie roty prowadza działania poszukiwawcze pod kątem ewentualnych poszkodowanych.

Po dotarciu na miejsce OSP Sieniawa poleca d-cy OSP Sieniawa zbudować dwa prądy w obronie na dach sąsiednich budynków.

Po dotarciu na miejsce OSP Spytkowice poleca d-cy OSP Spytkowice zbudowanie systemu dostarczania środka gaśniczego do miejsca pożaru oraz pomocy w prowadzeniu działań zastępom, zorganizowanie pkt medycznego w porozumieniu z przybywającymi ma miejsce kolejnymi zastępami OSP Skawa Podsarnie Harkabuz.

KDR w porozumieniu z d-cami zastępów wydaje kolejne rozkazy w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

Organizatorami ćwiczeń był:

a) Zarząd Oddziału Międzygminnego Raba Wyżna-Spytkowice ZOSP RP

- Komendant dh Gacek Krzysztof

- Prezes dh Wodziak Robert

b) Zarząd OSP Raba Wyżna – jako gospodarz miejsca,

c) Obserwatorami byli przedstawiciele JRG z Rabki Zdroju (zastęp wraz mł. kpt. Bogdanem Wygreckim

Zadania do wykonania przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi (KDR):

- przeprowadzić rozpoznanie zaistniałej sytuacji

- przekazać informację do SKKP Nowy Targ o zaistniałej sytuacji

- podjąć skuteczne działania w miarę posiadanych sił i środków

- dowodzić przybyłymi jednostkami

- wdrożyć odpowiednie procedury

- aplikacyjnie współpracować z innymi podmiotami ratowniczymi.

Dowódców zastępów:

- prowadzenie łączności i współpracowanie z KDR-em

- realizowanie zamiaru taktycznego KDR-a

- koordynowanie działań podległych ratowników

- analizowanie informacji i reagowanie na rozwój sytuacji

Ćwiczenia odbyły się na terenie miejscowości Raba Wyżna na opuszczonych budynkach mieszkalnych będących kiedyś zapleczem mieszkalnym pracowników zespołu dworsko-folwarcznego Państwa Głowińskich.

Organizatorem ćwiczeń ratowniczo-gaśnicze był Komendant Gminny dh Krzysztof Gacek przy aktywnym udziale logistycznym jednostki OSP Raba Wyżna, która była gospodarzem ćwiczeń.
Obserwatorami ćwiczeń był zastęp JRG PSP w Rabce-Zdroju z mł. kpt. Bogdanem Wygreckim, Zarząd Międzygminny Raba Wyżna – Spytkowice ZOSP RP w Rabie Wyżnej był reprezentowany przez Prezesa dh Roberta Wodziaka

Po ćwiczeniach odbyło się podsumowanie oraz ocena merytoryczna wykonania poszczególnych zadań przez zastępy OSP, którego dokonał organizator ćwiczeń Komendant Gminny dh Krzysztof Gacek oraz Dowódca zastępu z JRG Rabki-Zdroju mł. kpt. Bogdan Wygrecki.

Środki finansowe na zorganizowanie ćwiczeń i posiłek gastronomiczny po ćwiczeniach zapewnił Wójt Gminy Raba Wyżna za co z góry serdecznie dziękują organizatorzy.

Galeria

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647