Drukuj

Od 7 listopada wprowadzane są nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną. Od następnego dnia, to jest 8 listopada Polacy będą mogli składać wnioski o ich wydanie...

Zmiany w ustawie o dowodach osobistych wynikają z dostosowania przepisów ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r..

Ustawa z 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe elementy do warstw graficznej i elektronicznej dowodów osobistych. Najważniejsze z nich to: druga cecha biometryczna (odcisk palca), odwzorowanie podpisu właściciela dowodu oraz konieczność osobistego złożenia wniosku o dowód w urzędzie (dla osób powyżej 12 roku życia).

informacje i wzór garficzny nowego e-dowodu

Informacje i wzór graficzny dotyczący nowego e-dowodu

Nowe dowody osobiste zawierają odciski palców oraz podpis posiadacza dowodu osobistego. Dzięki temu dowody osobiste są bardziej bezpieczne.

Nowy dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego: potwierdza Twoją tożsamość i obywatelstwo, uprawnia do przekraczania granic niektórych państw.
Dotychczasowe funkcjonalności dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (e-dowodu), wydawanego od 4 marca 2019 r., pozostają te same – można go używać do elektronicznej
komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.
WAŻNE!

Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny – nie musisz go wymieniać.
Złożenie wniosku o dowód osobisty (pobranie odcisków palców) oraz odbiór dokumentu (potwierdzenie tożsamości) wymaga wizyty w urzędzie.
Jeśli Twoje dziecko nie ukończyło 12 lat, wniosek o dowód dla córki lub syna możesz złożyć elektronicznie.
Okres ważności nowych dowodów osobistych:10 lat – dla osób od 12. r. życia; 5 lat – dla osób do 12. r. życia; 12 miesięcy – dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.
Odciski palców są zamieszczane w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.
Odciski palców nie są pobierane od: dzieci poniżej 12. r. życia; osób, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Odciski palców są przechowywane w Rejestrze Dowodów Osobistych wyłącznie w celu wydania dowodu osobistego.
Odciski są automatycznie usuwane z Rejestru: w momencie odebrania dowodu przez obywatela lub gdy obywatel nie odebrał dowodu w ciągu 90 dni od daty wydania(czyli daty personalizacji zamieszczonej w dowodzie).

Podpis jest zamieszczany w warstwie graficznej dowodu osobistego każdej osoby, która ukończyła 12. r. życia. Podpisu nie będzie w dowodzie osoby, która nie może złożyć podpisu.

Źródło: Departament Spraw Obywatelskich MSWiA

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/juz-wkrotce-nowe-dowody-osobiste-z-druga-cecha-biometryczna

 

Odsłony: 392