QR Icon

W dniu 20.12.2021r. została zakończona realizacja zadania pn.: „Budowa skateparku w miejscowości Raba Wyżna na działce ewid. nr 974” w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2021 roku, dofinansowanego z budżetu Województwa Małopolskiego.

plac z 2 pochylniami i 2 rampami do jazdy na deskorolkach

W ramach w/w zadania wykonana została nowa nawierzchnia oraz zamontowano urządzenia rekreacyjno- sportowe: „Bank Ramp”, „Quarter Pipe”,  „Funbox z grindboxem 2/2”, „Grinbox 2”.
Inwestycja ta, ma na celu rozwijanie aktywności fizycznej a także zdrowego trybu życia wśród mieszkańców wsi Raba Wyżna, oraz okolicznych wiosek.
Całkowita wartość zadania: 277 892,52 zł, w tym: wartość dofinansowania: 76 400,00 zł.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647