QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna przypomina mieszkańcom gminy, że do 30 czerwca 2022 roku trwa obowiązkowy proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Deklarację można pobrać tutaj.

Każdy budynek (mieszkalny i niemieszkalny), który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć przez Internet (https://ceeb.gov.pl/). Osoby nie mające dostępu do Internetu deklarację mogą złożyć osobiście w Urzędzie Gminy właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać listem poleconym. Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r. W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca 2021 r. będzie to 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw. Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Więcej informacji na stronie:https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647