QR Icon

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie w odpowiedzi na podjętą uchwałę nr LI/490/2023 Rady Gminy Raba Wyżna (Rezolucja Rady Gminy Raba Wyżna wyrażająca sprzeciw wobec przebiegu proponowanych wariantów trasy obwodnicy Raby Wyżnej) przekazał do Urzędu Gminy Raba Wyżna materiały obrazujące dwa dodatkowe korytarze drogi obwodowej.

Nowe warianty uwzględniają połączenie obwodnicy Raby Wyżnej z wariantem IIA nowej, planowanej drogi krajowej S7 Rabka – Chyżne od strony zachodniej, do drogi wojewódzkiej nr 958 powyżej miejscowości Bielanka. Wójt Gminy Raba Wyżna nadesłane materiały obrazujące dwa dodatkowe korytarze obwodnicy (wariant 11 i wariant 12) przekazał Radzie Gminy Raba Wyżna celem wyrażenia stanowiska co do wyboru preferowanego wariantu budowy obwodnicy Raby Wyżnej w ciągu DW 958.
Poniżej materiały obrazujące dwa dodatkowe warianty - wariant 11 i wariant 12.

Orientacja - pobierz

Orientacja + legenda - pobierz

KRW-xDR-01f.orie.W12.a032.010k.topo - pobierz

KRW-xDR-01f.orie.W12.a031.010k.topo - pobierz

KRW-xDR-01f.orie.W11.a032.010k.topo - pobierz

KRW-xDR-01f.orie.W11.a031.010k.topo - pobierz

KRW-pDR-03f-niw.W12.010k - pobierz

KRW-pDR-03f-niw.W11.010k - pobierz

Dwa nowe warianty obwodnicy Raby Wżnej

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647