QR Icon

Nazwa

Stowarzyszenie OświatoweECHO

Status prawny

Stowarzyszenie

Rok rejestracji

KRS

1999

0000003223

Główny obszar działania

 

Obszar wiejski (gmina wiejsko-miejska gmina miejska ,miasto do 25 tyś. .mieszkańców).

Siedziba organizacji

 34—721 Raba Wyżna ;Nr  lokalu  65

Dane teleadresowe

34-721 Raba Wyżna 65; ,telefon 602584989, e-mai l Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; j_urbaniak@interia.pl

Przedstawiciele

 

Edyta Dziechciowska – Prezes;

Jolanta Urbaniak - zastępca;

 

 Zakres działalności

Misja organizacji

 

Edukacja ,wsparcie finansowe  i rozwój młodego pokolenia

 

Cele statutowe organizacji

1.Oddziaływanie na terenie Gminy Raba Wyżna edukacji dającej możliwość rozwoju młodego pokolenia.

 

Główne formy działalności organizacji

1. Świadczenie pomocy finansowej dla dzieci przewlekle chorych

 

2.Pozyskiwanie  stypendiów dla studentów;

 

3.Utworzenie i prowadzenie działalności świetlicy ”EMAUS”

 

4.Organizacja Familiady od 2000 roku

 

Doświadczenie organizacji i główne osiągnięcia

Od pięciu lat udział w programie stypendialnym  i pozyskiwanie środków dla 19 studentów.

Od 10 lat pozyskiwanie funduszy z Urzędu Gminy na działalność świetlicy „Emaus”

Organizacja Familiady od 2000 roku.

 

Oczekiwane dziedziny współpracy

 

1.Pozyskiwanie środków  i świadczenie pomocy finansowej dla dzieci  przewlekle chorych;

 

2.Pozyskiwanie środków i świadczenie stypendium dla młodzieży;

 

3.Działania związane z  rozwojem  działalności świetlicy.

 

Informacje dodatkowe

 

Stowarzyszenie zostało wyróżnione w konkursie „Aktywny” podczas obchodów „Nowotarskiego dnia wolontariatu 2008”

 

Osoba przygotowująca ofertę

Edyta Dziechciowska

 

Osoba upoważniona do kontaktu

 Edyta Dziechciowska  ; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.602584989; 182671282

  Jolanta Urbaniak j_urbaniak@interia.pl;tel. 604321491

 

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647