QR Icon

Nazwa

Stowarzyszenie Aktywni Rabinie

Status prawny

Stowarzyszenie

Nadzwyczajne walne zebranie członków stowarzyszenia "Aktywni Rabianie", uchwała nr 1/2020 w sprawie postawienia stowarzyszenia w stan likwidacji i jego rozwiązania. , 03. 08. 2020

Rok rejestracji

Nr KRS

2010

0000352804

Główny obszar działania

Obszar wiejski (gmina wiejsko—miejska, miasto do 25 tys. Mieszkańców).

 

 

Siedziba organizacji

 34-721 Raba Wyżna  213; małopolskie

Dane teleadresowe

34-721 Raba Wyżna  213 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  ;

Przedstawiciele

upoważnieni do reprezentacji:

Zbigniew Łukaszka ( tel.698959125);

Maria Głowacz (tel.18 2671431);

Magdalena  Langner –Łukaszka (tel.600990601 )

 

Zakres działalności

Misja organizacji

 

Rozwój społeczności lokalnej, kultywowanie tradycji regionalnej, współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi.

 

Cele statutowe organizacji

1.Kultywowanie kultury, w tym szczególnie regionalnej;

 

 

2.Uaktywnianie społeczności;

 

 

3.Wspieranie inicjatyw społecznych i prospołecznych wsi;

 

 

Główne formy działalności organizacji

1. Inicjowanie  pomocy w sytuacjach kryzysowych,   po przez zbiórki darów dla poszkodowanych.

 

 

2.Integracja środowiska lokalnego ,organizowanie imprez okolicznościowych.

 

 

Doświadczenie organizacji i główne osiągnięcia

 

 

Zbiórka darów dla powodzian z Gminy Wilków--2010 r;.

Organizacja zabawy karnawałowej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury-2011;Pożegnanie lata, połączone z wystawą  Gmninie  Ganovce na Słowacji.

 

Oczekiwane dziedziny współpracy

 

1 Inicjowanie działań  w okresach kryzysu , zagrożenia życia ,  klęsk żywiołowych;

2..Kultury i dziedzictwa narodowego;

3.Wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych wsi;

4. Poszukiwanie  finansowego i rzeczowego wsparcia w  zaopatrzeniu  świetlicy wiejskiej w Rabie Ważnej.

 

Prezes:

 

Mirosława Kowalczyk, tel.18 2671248

 

 

Osoba przygotowująca ofertę

 Magdalena  Langner –Łukaszka ;

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Osoba upoważniona do kontaktu

 Magdalena Langner –Łukaszka, telefon.600990601;

 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647