QR Icon

Nazwa

Stowarzyszenie Przyjazna Dolina Raby

Status prawny

Stowarzyszenie

Rok rejestracji

KRS

2008

0000312937

Główny obszar działania

 obszar wiejski (gmina wiejsko-miejska, miasto do 25 tyś .mieszkańców)

Siedziba organizacji

 34-721Rokiciny Podhalańskie Nr 13; małopolskie

Dane teleadresowe

 34-721Rokiciny Podhalańskie Nr 13; małopolskie

Przedstawiciele

Gabriela Stachura-Prezes ;e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mieczysław Pukalski –vice Prezes; -mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zakres działalności

Misja organizacji

 

Lokalna Grupa Działania integruje i aktywizuje mieszkańców, by wykorzystać szanse i waloryPrzyjaznej Doliny Raby

Cele statutowe organizacji

1.Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

 

2. Opracowanie i realizacja LSR dla terenów Gmin :Raba Wyżna ,Rabka Zdrój oraz  Spytkowice; wspieranie i wdrożenie działań na rzecz realizacji LSR;

 

3.Promocja obszarów wiejskich, aktywizowanie i mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego  udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich ;

 

4. Rozwój infrastruktury na terenie gmin,

 

5. Wybór operacji do finansowania.

 

 

Główne formy działalności organizacji

1. Współudział w organizacji  imprez kulturalnych;

2. Wybór operacji do finansowania w ramach działań : Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe projekty oraz Odnowa i rozwój wsi.

3. Aktywizacja mieszkańców.

4. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

 

Doświadczenie organizacji i główne osiągnięcia

 

Współorganizacja imprez kulturalnych (Gminne Dożynki w Spytkowicach, Puchar Ponic, Festyn Regionalny w Skawie.)

Realizacja projektu współpracy „Tajemnice smaków  regionalnych” Rezultatem projektu jest opracowanie folderu informacyjnego produktów lokalnych z terenu Chełmszczyzny  i obszaru Przyjaznej Doliny Raby-„Tajemnice smaków Regionalnych”

Wybór operacji w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi ( 7 złożonych wniosków), Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ( 3 złożone wnioski), Małe projekty (25 złożonych wniosków).

 

Oczekiwane dziedziny współpracy

 

1.Rozwój obszarów wiejskich ;

2.Promocja produktów regionalnych i lokalnych

3. Promocja i współorganizacja imprez kulturalnych;

4.Innowacyjnedziałania;

5.Chcemy aktywnie  uczestniczymy  w  rozwoju całej społeczności lokalnej.

 

Informacje dodatkowe/ uwagi

 

 

 

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647