QR Icon

W wieczór andrzejkowy wszyscy chętnie sprawdzają, co może ich spotkać w nadchodzącym roku.

Stowarzyszenie Aktywni Rabianie z Raby Wyżnej zaprosiło wszystkich ciekawych przyszłości oraz chętnych do zabawy, na spotkanie andrzejkowe do Domu Strażaka w Rabie Wyżnej. Wróżby z wosku i butów dały wiele radości jej uczestnikom. W trakcie spotkania wystąpił zespół regionalny Rabiańsko Śleboda, odbyła się również degustacja potraw regionalnych. Całe spotkanie zrealizowane zostało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach realizacji projektu "U schyłku lata i jesieni ..organizacja spotkań regionalnych".


Galeria zdjęć tutaj.

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647