QR Icon

30 listopada odbyła się XIV Familiada świetlicy ''Emaus'', na której uroczyście zakończono realizację zajęć świetlicowych, współfinansowanych ze środków Gminy Raba Wyżna.

Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni goście oraz dzieci z rodzicami i dziadkami. Na scenie w domu parafialnym dzieci zaprezentowały dokonania wokalne, pisarskie i plastyczne. A jest czy się pochwalić. W XVIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym ''Bakumowa Paleta'' Maciek Ślaga zdobył III miejsce, a Ania Głowacz wyróżnienie.

Gościnnie wystąpiły grupy baletowe ''Perełki'' i ''Piruet'' oraz ekipa muzyczna ''One more song''.

Na uroczystości zostały wręczone certyfikaty przyznania stypendiów pomostowych dla studentów wyższych uczelni krakowskich.

Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.

Galeria zdjęć tutaj.

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647