QR Icon

Wójt Gminy Raba Wyżna ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2015 roku, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 


1. Konkurs obejmuje następujące zadania, na realizację których przeznaczono poniższe środki finansowe:
a)upowszechniania sportu masowego poprzez organizowanie rodzinnych festynów sportowo –rekreacyjnych dla społeczności lokalnej .
b)prowadzenie sekcji i szkoleń w zakresie czynnego uprawiania sportu i udziału w rozgrywkach sportowych
c)upowszechniania kultury, rozwijania amatorskich ruchów artystycznych oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i promocji, ochrony zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom.
Celem uzyskania dotacji kompletne oferty należy złożyć w terminie do 9 marca 2015 roku do godz. 15.00.      

 

Pełna treść ogłoszenia tutaj.

Plików:
Data 2015-02-10 14:53:33
Wielkość pliku 63.5 KB
Download 1 554

Formularze tutaj.

Data 2013-01-11 09:40:18
Wielkość pliku 240.5 KB
Download 1 634

 

 

 

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647