QR Icon

Nazwa

Klub SportowySKAWIANINSkawa

Status prawny

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Rok rejestracji

KRS

2005

0000148412

Główny obszar działania

Wieś Skawa, Obszar wiejski .

Siedziba organizacji

 Skawa 639

Dane teleadresowe

 34-713 Skawa 639, małopolskie

Przedstawiciele

Jan Kolbiarz, prezes zarządu:18 2686813
Piotr Andrzej Jędruś ,sekretarz
Stanisław Potoczak, zastępca prezesa

Monika -Koźlak-Kozak-skarbnik

Zakres działalności

Misja organizacji

 

Upowszechnienie  kultury fizycznej i  sportu, współudział w sportowym  wychowywaniu swoich członków.

 

Cele statutowe organizacji

1.Rozwój rekreacji ruchowej, sportu  i turystyki;

 

 

2.Promocja aktywnego wypoczynku;

 

 

3. współudział w  sportowym wychowywaniu swoich członków.

 

 

Główne formy działalności organizacji

1. Organizowanie rozgrywek meczów ligowych piłki nożnej ,

 

2.Organizowanie treningów dla seniorów , juniorów i bramkarzy, i trampkarzy.

 

Doświadczenie organizacji i główne osiągnięcia

 

Członkowie organizacji  zorganizowali  12 zespoły   z każdej ligi;

 Awans do klasy „B” seniorów;

Druga liga trampkarzy młodszych;

Druga liga juniorów starszych;

Organizacja zrzesza ok. 66 zawodników.

 

Oczekiwane dziedziny współpracy

 

1.Organizowanie rozgrywek ligowych w piłce nożnej;

 

2.Pozyskiwanie sponsorów  na działania statutowe organizacji.

 

Informacje dodatkowe/ uwagi

 

www.skawa.futbolowo .pl.

 

 

Osoba przygotowująca ofertę

 Jan  Kolbiarz – Prezes 18 2686813,

 

 

Osoba upoważniona do kontaktu

 Monika -Koźlak-Kozak, tel. 600 973 440

 

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647