QR Icon

Nazwa

StowarzyszenieGminny Klub Sportowy Raba Wyżna- Podsarnie

Status prawny

Stowarzyszenie, Decyzja Starosty nr.KST.44140/R/04

Rok rejestracji

2009

Główny obszar działania

 Terenem działania jest Gmina Raba Wyżna z siedzibą w Podsarniu. Klub posiada osobowość prawną. Obszar wiejski.

Siedziba organizacji

 Podsarnie  59

Dane teleadresowe

34—721 Podsarnie 59

Przedstawiciel

Grzegorz Siarka- Prezes; tel. 665  719 048;

Maria Rapacz-  skarbnik ;tel. 182 771 910

Danuta Siarka-sekretarz; tel. 182 771 904

Zakres działalności

Misja organizacji

Upowszechnienie i rozwijanie sportu w śród dzieci i młodzieży w kolarstwie górskim, szosowym i przełajowym.

Promocja Gminy, Regionu w  Polsce

 

Cele statutowe organizacji

1.Doskonalenie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży;

2. Propagowanie zdrowego trybu życia, oraz aktywne spędzanie wolnego czasu.

3. Doskonalenie umiejętności sportowych wśród dzieci i młodzieży;

4.Rozwój innych dyscyplin sportowych wśród mieszkańców oraz stałe podnoszenie jego poziomu.

 

 

Główne formy działalności organizacji

1. Aktywnie współdziałanie  w zakresie rozwoju różnych dyscyplin sportowych;

 

2. Popularyzacja kolarstwa  w śród dzieci i młodzieży.

 

3. Udział w zawodach sportowych na terenie kraju,

 

4. Realizujemy Gminny Program Profilaktyki w rozwiązywaniu problemów alkoholowych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

 

Doświadczenie organizacji i główne osiągnięcia

Uczestnicy  zawodów osiągają sukcesy, w zawodach ogólnopolskich: Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim, udział Ogólnopolskiej Olimpiadzie młodzieży, udział w mistrzostwach małopolski , prowadzimy zajęcia z młodzieżą treningi zawodników odbywają się   pod okiem wykfalifikowanego trenera.

 

 

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647