QR Icon

Nazwa

Ludowy Klub SportowyJanosikw Sieniawie

Status prawny

Stowarzyszenie Kultury  Fizucznej

Rok rejestracji

KRS

2005

NIP 7352639851, REGON 120027316

 

Główny obszar działania

 Terenem działania  Klubu jest Sieniawa.

 

Siedziba organizacji

 34-723 Sieniawa 319

Dane teleadresowe

 34-723 Sieniawa 319 , telefon 695 474 226;

Przedstawiciel

Kazimierz Wójtowicz-Prezes

Stanisław Szeliga- sekretarz

Misja organizacji

 

Działania sportowe

 

Cele statutowe organizacji

1.Krzewienie kultury fizycznej    wśród dzieci i dorosłych na terenie Gminy Raba Wyżnej;

 

2.Wspóldzialanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi w zakresie uprawiania sportu;

 

 

3Prowadzenie działalności szkoleniowej w śród zawodników.

 

 

Główne formy działalności organizacji

1. Uczestnictwo drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach prowadzonych przez Podhalański Podokręg Piłki Nożnej  w Nowym Targu,

 

 

2. Organizacja i przeprowadzenie i sportowo-rekreacyjnego festynu rodzinnego, w festynie uczestniczyło ok.500 osób.

 

 

3.Uczestniczenie w  turnieju piłki nożnej organizowanym  przez Urząd Gminy W Rabie Wyżnej, w turnieju uczestniczyło ok. 1000 osób.

 

 

 

Doświadczenie organizacji i główne osiągnięcia

 

Zorganizowanie festynu  rozgrywki drużyn piłkarskich w 2011,w którym uczestniczył:  Sławianin”- SKAWA I” i Janosik”, uczestnikami byli seniorzy, rozgrywki zakończone  zostały wynikami 9:3

 

Oczekiwane dziedziny współpracy

z partnerem 

1.Organizacja i prowadzenie rozgrywek drużyn  piłki nożnej juniorów ;

 

2.Organizacja i prowadzenie rozgrywek drużyn  piłki  nożnej seniorów;

 

3.Organizacja i przeprowadzanie działań  sportowo-  rekreacyjnych festynów rodzinnych;

4.Klunb opiera swoją działalność na pracy społecznej  swoich członków.

 

Informacje dodatkowe/ uwagi

 

 

 

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647