QR Icon

*Zdobądź pieniądze na prowadzenie ośrodka wsparcia organizacji pozarządowych!
*Chcesz działać w zakresie rozwoju potencjału małopolskich organizacji pozarządowych zrobić coś dla swojej społeczności? Złóż wniosek i prowadź ośrodek wspierający społeczeństwo obywatelskie w twoim subregionie. Ruszyła II edycja otwartego konkursu ofert na utworzenie i prowadzenie sieci Marszałkowskich Ośrodków Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**

·Termin składania ofert *do 17 maja 2018 r.*

·Więcej informacji - LINK <https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1444612,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obszarze-dzialalno.html>

*Zdrowie zaklęte w działaniu
*W ramach konkursu zlecona będzie realizacja Projektu polegającego na propagowaniu zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży oraz zorganizowaniu cyklu warsztatów, wyjazdów, konkursów i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, sportowym i integracyjnym.

·Termin składania ofert *do 7 maja 2018 r.*

·Więcej informacji - LINK <https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1444293,konkurs-ofert-na-realizacje-projektu-zdrowie-zaklete-w-dzialaniu-w-ramach-ii-edycji-budzetu-obywatel.html>

*„Prawdziwy Wojownik nie walczy na ulicy – wojewódzki program wsparcia aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez sport” oraz „Małopolski Minimundial 2018”
„Prawdziwy Wojownik nie walczy na ulicy – wojewódzki program wsparcia aktywizacji dzieci i młodzieży poprzez sport”*  zakłada organizację szkolenia w różnego rodzaju sztukach i sportach walki w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych.
*„Małopolski Minimundial 2018”* zakłada organizację przedsięwzięcia piłkarskiego nawiązującego do odbywających się w 2018 roku Mistrzostw Świata FIFA w Rosji. Projekt adresowany jest do dzieci w wieku 12 lat i młodszych, zarówno dziewcząt i chłopców z całej Małopolski.

·Termin składania ofert *do 15 maja 2018 r.*

·Więcej informacji - LINK <https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1443793,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html>

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647