QR Icon

Na Podhalu najlepszy wynik zdobyło zadanie Największa góralska Majówka w Polsce z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II (150 tys. zł) – 3 793 głosy. Projekt przewiduje zorganizowanie wielkiego plenerowego wydarzenia z udziałem mieszkańców subregionu i turystów.

Wyniki BO 2020

Największa góralska Majówka w Polsce z okazji 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II

Krótki opis zadania

Największa góralska Majówka w Polsce to wydarzenie, które ma upamiętnić 100. rocznicę urodzin Ojca Świętego Jana Pawła II oraz zachęcić do wspólnego świętowania. Wspólna modlitwa, śpiew jego ulubionych pieśni, krótki film z jego przesłaniem wyświetlony w nowoczesnej formie będą doskonałą okazją dla każdego do refleksji nad swoim życiem, a także w wielu przypadkach do osobistych wspomnień. Oprawę muzyczną wydarzenia będzie zapewniała łącząca wiele pokoleń kapela góralska Mała Armia Janosika z Raby Wyżnej. Podczas zaplanowanego po nabożeństwie majowym koncertu zagra ona specjalnie przygotowany oraz dedykowany Ojcu Świętemu repertuar.

Adresaci zadania

Z uwagi na charakter planowanego zadania (wydarzenie kulturalno - religijne z elementami regionalnej tradycji) adresatami zadania będą bez względu na grupę wiekową wszyscy mieszkańcy subregionu podhalańskiego

Miejsce realizacji i obszar oddziaływania zadania

Zadanie będzie realizowane na terenie wsi Raba Wyżna - błonia rabiańskie w rejonie kościoła. Obszar oddziaływania to wszystkie gminy subregionu podhalańskiego.

Źródło: www.bo.malopolska.pl

W subregionie sądeckim będzie realizowane 14 zadań. Więcej informacji tu.

 

Mapa Aktywności Organizacji

Wszystkie organizacje opisane w niniejszej publikacji będą systematycznie aktualizować dane zawarte w mapie, co zapisanie zostało w procedurach aktualizacji. Przedmiotem zbierania procedury jest gromadzenie i aktualnych danych do „mapy aktywności” organizacji  pozarządowych.

Mapa aktywności prowadzona będzie w wersji elektronicznej zamieszczonej na stronie internetowej www.rabawyzna.pl oraz papierowej dostępnej w Urzędzie Gminy Raba Wyżna.

Procedura obejmuje wszystkie organizacje pozarządowe i podmioty wymiennie w art.,3.ust.3 pkt.1 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2003r., nr 96,poz.873, z poźn.zm.) działające na terenie  gminy Raba Wyżna.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647