Drukuj

Konsultacje uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Raba Wyżna na 2012 rok.

 

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/447/2010  Rady Gminy Raba Wyżna  z dnia 30 września 2010r. w sprawie "Regulaminu  konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa  w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Raba Wyżna
zaprasza


przedstawicieli organizacji pozarządowych  oraz podmiotów prowadzących  działalność pożytku publicznego do składania uwag  do projektu Rocznego Programu Współpracy na 2012 rok.
Termin konsultacji: od 8 do 15 listopada 2011 r.

Projekt uchwały oraz wzór zgłoszenia dostępny w serwisie BIP Urzędu Gminy w zakładce Konsultacje społeczne

Odsłony: 5156