Drukuj

Miło nam poinformować, że od dziś wszyscy mieszkańcy gminy Raba Wyżna oraz turyści odwiedzający nasze piękne tereny mogą przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy Raba Wyżna.
Portal Mapowy dostępny jest pod adresem http://www.portal.gison.pl/rabawyzna/. Można również korzystać z niego klikając na baner dostępny na naszej stronie.


Zakres informacji w Gminnym Portalu Mapowym.
Do Gminnego Portalu Mapowego mogą być w prosty sposób wprowadzane dane geoprzestrzenne i prezentowane w jednym miejscu. Użytkownicy mają w ten sposób szybki wgląd do informacji o terenie i środowisku, a potencjalni klienci gminy mogą samodzielnie uzyskać ważne informacje.
W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz ustali, w którym miejscu jest "Raba Wyżna 41". Baza adresowa jest obecnie w fazie aktualizacji i ma zakończyć się pod koniec czerwca br.

Proste w obsłudze narzędzia
Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal wyposażony jest w wyszukiwarkę miejscowości, działek ewidencyjnych i adresów. Posiada funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.

Wydruki tematyczne z portalu gminnego.
Udostępnione dane w zakresie ewidencji gruntów i budynków mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektu oraz oszacowania jego powierzchni. Dane te nie są danymi ewidencji gruntów i budynków w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Prezentowane mapy mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako oficjalny dokument.
Ortofotomapa, dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych oraz Topograficznej Bazy Danych, będące treścią niniejszego opracowania, są materiałem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowadzonego przez Głównego Geodetę Kraju na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287). Osoby korzystające z tych materiałów nie mają prawa do ich zwielokrotniania, sprzedawania, udostępniania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu lub rozpowszechniania ich treści w całości bądź we fragmentach, w szczególności do ich przesyłania lub udostępniania w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 

Odsłony: 13256