Drukuj

Gmina Raba Wyżna zaliczana jest do gmin o charakterze rolniczym. Dominują gospodarstwa indywidualne o roślinnym i zwierzęcym profilu. Użytki rolne stanowią 58,9 % powierzchni ogólnej, zajmując łącznie powierzchnię 5208 ha. Przeważają łąki i grunty orne, które stanowią odpowiednio 30,7 % i 15,9 % powierzchni ogólnej. W oparciu o kryteria przyrodniczo – ekonomiczne gmina Raba Wyżna zaliczana jest, jako strefa podgórska, do obszaru o znacznych walorach krajobrazowych, średnich i trudnych warunkach do produkcji rolniczej.

Pod względem ukształtowania przestrzeni zainwestowanych – najbardziej skoncentrowane układy zabudowy występują w dolinie rzeki Raby i Skawy, a także w tradycyjnych układach we wsiach zlokalizowanych wzdłuż lokalnych potoków.

Zabudowa tworzy układy łańcuchowe, wzdłuż dróg przebiegających w znacznej mierze dolinami oraz wierzchołkami garbów terenowych.

Gmina posiada działki inwestycyjne pod budowę domów, a najwięcej firm zarejestrowanych w gminie to te działające w branży budowlanej, jest ich ponad 140.

Odsłony: 7702