Drukuj

Wójt Gminy Raba Wyżna informuje  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wyżna, Rokiciny Podhalańskie,Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wyżna.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Raba Wyżna (dziennik podawczy) lub na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna, 34-721 Raba Wyżna 41, w terminie do dnia 18.01.2015r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Pełna treść ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Odsłony: 6459