QR Icon

Pojekty i fundusze UE

Materiały informacyjne i zapytania ofertowe dotyczące projektów realizowanych ze środków UE.

>

KOLEJNE ŚRODKI DLA GMINY RABA WYŻNA Z PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

W ramach złożonego wniosku na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych: nr 364346K Michałówka w km 0+041 – 0+351 w miejscowości Skawa oraz nr 364077K Winiarskówka w km 0+000 – 0+992 w miejscowości Rokiciny Podhalańskie” na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Raba Wyżna otrzymała dofinansowanie w kwocie: 1 685 353,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 2 648 677,29 zł.
Planowany termin zakończenia zadania: marzec 2024r.

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Drukuj

>

Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych – Grant 3 w Gminie Raba Wyżna

Od listopada 2022 r. roku w trzech szkołach Gminy Raba Wyżna realizowany jest Grant 3 w ramach projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego, Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020”.

Czytaj dalej

Drukuj

>

PODPISANIE UMOWY NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA

W dniu 27.01.2023r. w Krakowie Pan Andrzej Dziwisz - Wójt Gminy Raba Wyżna wraz
z  Panią Beatą Kalembą – Skarbnikiem Gminy Raba Wyżna podpisali umowę na dofinansowanie zadania realizowanego pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Raba Wyżna” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu Gospodarka wodno – ściekowa.

Całkowita wartość zadania: 5 526 932,11 zł, w tym dofinansowanie: 3 752 994,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadania: maj 2025r.

 Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Podpisanie umowy dotyczącej budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Raba Wyżna

Drukuj

>

PROMESA DLA GMINY RABA WYŻNA NA BUDOWĘ INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY RABA WYŻNA

W dniu 23.01.2023r. Gmina Raba Wyżna otrzymała promesę na dofinansowanie zadania realizowanego pn.: „Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Raba Wyżna” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji typu Gospodarka wodno – ściekowa.

Całkowita wartość zadania: 5 526 932,11 zł, w tym dofinansowanie: 3 752 994,00 zł.

Planowany termin zakończenia zadania: maj 2025r.

 

Opracowanie: Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

Wójt Gminy trzymający w ręku promesę

 

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647