QR Icon

Programy i Projekty finansowane z budżetu państwa

>

Pogram „Aktywna tablica” w Gminie Raba Wyżna

 

W Szkole Podstawowej nr 3 w Skawie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą korzystać z pomocy dydaktycznych, w tym m.in. do terapii psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, z niepełnosprawnością  intelektualną  oraz  dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią.  W ramach projektu zakupiono także pomoce do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem. Nauczyciele mają także do dyspozycji  pomoce dydaktyczne do terapii  dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Zakupione pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane podczas procesów dydaktycznych, ale przede wszystkim diagnostycznych i będą wspomagać prace nauczycieli specjalistów zatrudnionych w szkole, m.in. pedagoga szkolnego, psychologa oraz pedagoga specjalnego.

„W szkołach i przedszkolach naszej gminy otaczamy dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi bardzo dużą pomocą i opieką, dlatego też poszukujemy różnych źródeł i możliwości finansowania, które będą służyć wsparciu edukacji tych właśnie dzieci” – informuje Wójt Gminy Andrzej Dziwisz.

Rządowy Program „Aktywna tablica” na lata 2020-2024 ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Kwota dofinansowania wyniosła: 28 000,00 zł, wkład własny Gminy to 7 000,00 zł, natomiast koszt całkowity zadania wyniósł 35 000,00 zł.

                                                                                       

 

 

Pomoce dydaktyczne z programu Aktywna tablica

Drukuj

>

Programy i Projekty finansowane z budżetu państwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Programy i projekty finansowane z budżetu państwa realizowane przez GOPS w Rabie Wyżnej.

Czytaj dalej

Drukuj

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647