Drukuj

Rozpoczął się proces pozyskiwania danych na potrzeby MasterPlanu. Ankieta skierowana jest do przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjny.

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi podstawy przyszłego wydatkowania środków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz decyzją Komisji Europejskiej Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przekazuje tabelę aktualizującą zapisy ostatniej wersji Master Planu dla dyrektywy ściekowej.

MasterPlan to dokument o strategicznym i nadrzędnym znaczeniu dla wszystkich istniejących w Polsce krajowych i regionalnych planów i programów sektorowych, w których planowane są działania lub inwestycje mające wpływ na stan zasobów wodnych oraz cele ochrony wód wynikające z Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Będzie on zawierał inwestycje, które zakończone zostaną do dnia 31.12.2015, jak również inwestycje planowane do realizacji po roku 2015.

Ankieta tutaj

Plików:
Data 2015-03-05 08:28:33
Wielkość pliku 27 KB
Download 910

Założenia MasterPlanu tutaj

Data 2015-03-05 08:27:23
Wielkość pliku 62.5 KB
Download 1 021

Bliższe informacje pod adresem http://www.kzgw.gov.pl/pl/Krajowy-program-oczyszczania-sciekow-komunalnych.html

Odsłony: 2323