QR Icon

Projekt „Droga do zatrudnienia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS w ramach Osi priorytetowej VIII Rynek Pracy Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.


Wsparcie dla uczestników oferowane w ramach projektu:

  * -Szkolenia Zawodowe- ze stypendium szkoleniowym *6,64 zł netto za godzinę*
  * -3 miesięczne staże - zawodowe ze stypendium stażowym *1 750 zł netto*dla stażysty z gwarancją zatrudnienia po ukończeniu stażu
  * -Refundacje wynagrodzenia pracownika do wysokości 3 000,00 zł brutto- przez 6 miesięcy
  * Stałe pośrednictwo Pracy
  * Identyfikacje indywidualnych potrzeb uczestników
  * Poradnictwo zawodowe i psychologiczne

Udział w projekcie mogą wziąć osoby, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  * są bezrobotne lub bierne zawodowo,
  * zamieszkują na terenie pow. myślenicki, proszowicki, miechowski,
    wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski,
    chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski i dąbrowski
  * ukończyły 50 rok życia bądź ukończyły 30  rok życia i posiadają
    orzeczenie o niepełnosprawności

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegóły w serwisie : www.drogadozatrudnienia.eu

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647