QR Icon

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypomina, że:

 1. Do 15 marca 2021 roku należy złożyć w formie elektronicznej w systemie BDO (rejestr-bdo.mos.gov.pl) za 2020 rok:
  Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
  Informacje dot. sprawozdania w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie przez wytwórców odpadów znajdują się na stronie www.malopolska.pl/zbiorcze.
  Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.
  Informacje dot. sprawozdania oraz naliczania opłat w tym instrukcje jak wypełnić sprawozdanie w BDO znajdują się na stronach:
  www.malopolska.pl/produktowa - w zakresie opakowań,
  www.malopolska.pl/produkty - w zakresie produktów tj. opony, oleje, preparaty smarowe,
  www.malopolska.pl/baterie - w zakresie baterii i akumulatorów,
  www.malopolska.pl/sprzet - w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  www.malopolska.pl/reklamowki - w zakresie toreb na zakupy z tworzyw sztucznych objętych opłatą recyklingową,
  www.malopolska.pl/pojazdy - w zakresie zapewnienia sieci zbierania pojazdów.

 2. Do 31 marca 2021 roku należy złożyć do urzędu marszałkowskiego za 2020 rok:
  Wykaz zawierający informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
  Informacje dot. sprawozdania w tym wzór formularza, stawki opłat znajdują się na stronie www.malopolska.pl/srodowisko.

  Ponadto informujemy, że:
  • Informacje dot. rejestru BDO znajdują się na stronie www.malopolska.pl/rejestr.
  • Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy z zakresu BDO prowadzi bezpłatne szkolenia online https://bdo.mos.gov.pl/terminarz-szkolen/ oraz przygotował instrukcje w formie filmików i plików pdf. https://bdo.mos.gov.pl/instrukcje-krok-po-kroku-system-bdo/.

Urząd Gminy Raba Wyżna

Dane Adresowe:

34-721 Raba Wyżna 41
Telefon Centrala UG:
Tel.: +48 18 269 12 50
Fax:  +48 18 269 12 51

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 735-10-44-417
REGON: 000551970

Godziny pracy

poniedziałek - piątek        7:45 - 15:45

Gmina Raba Wyżna

Kod terytorialny :  1211112
NIP: 735-285-48-45
REGON: 491892647